BUDKI LĘGOWE W TYPIE A1


Poniższe budki lęgowe (typie A1) przeznaczone są dla następujących ptaków: sikorki z wyjątkiem bogatki, np.: sikorka modra (Parus caeruleus), czubata (Parus cristatus), uboga (Parus palustris)
32. Budka lęgowa "Serce" 33. Budka lęgowa "Bałkany" 34. Budka lęgowa "Tatry" 49. Budka lęgowa "Sikorka"
32. Budka lęgowa "Serce"
szerokość 20 cm
głębokość 19 cm
wysokość 33 cm
średnica otworu 27 mm
Materiał: sosna
33. Budka lęgowa "Bałkany"
szerokość 19 cm
głębokość 19 cm
wysokość 22 cm
średnica otworu 27 mm
Materiał: olcha
34. Budka lęgowa "Tatry"
szerokość 19 cm
głębokość 19 cm
wysokość 22 cm
średnica otworu 27 mm
Materiał: sosna, brzoza
49. Budka lęgowa "Sikorka"
szerokość 23 cm
głębokość 22 cm
wysokość 35 cm
średnica otworu 27 mm
Materiał: sosna; dach: mata trzcinowa
50. Budka lęgowa "Pleszka"
50. Budka lęgowa "Pleszka"
szerokość 20 cm
głębokość 23 cm
wysokość 30 cm
średnica otworu 27 mm
Materiał: sosna; dach: mata trzcinowa

BUDKI LĘGOWE W TYPIE A


Poniższe budki lęgowe (w typie A) przeznaczone są dla następujących ptaków: sikorki, kowalik (Sitta europaea), pełzacz (Certhia familiaris), krętogłów (Jynx torquilla), muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca), pleszka ogrodowa (Phoenicurus phoenicurus), dzięcioł mały (Dendrocopos minor)
32. Budka lęgowa "Serce" 33. Budka lęgowa "Bałkany" 34. Budka lęgowa "Tatry" 49. Budka lęgowa "Sikorka"
32. Budka lęgowa "Serce"
szerokość 20 cm
głębokość 19 cm
wysokość 33 cm
średnica otworu 33 mm
Materiał: sosna
33. Budka lęgowa "Bałkany"
szerokość 19 cm
głębokość 19 cm
wysokość 22 cm
średnica otworu 33 mm
Materiał: olcha
34. Budka lęgowa "Tatry"
szerokość 19 cm
głębokość 19 cm
wysokość 22 cm
średnica otworu 33 mm
Materiał: brzoza, sosna
49. Budka lęgowa "Sikorka"
szerokość 23 cm
głębokość 22 cm
wysokość 35 cm
średnica otworu 33 mm
Materiał: sosna; dach: mata trzcinowa
Budka lęgowa "Sikorka II" Budka lęgowa "Sikorka III"
Budka lęgowa "Sikorka II"
szerokość 23 cm
głębokość 22 cm
wysokość 35 cm
średnica otworu 33 mm
Materiał: sosna
Budka lęgowa "Sikorka III"
szerokość 23 cm
głębokość 22 cm
wysokość 35 cm
średnica otworu 33 mm
Materiał: sosna

BUDKI LĘGOWE W TYPIE B


Budki lęgowe w typie B przeznaczone są dla następujących ptaków: szpak (Sturnus vulgaris), krętogłów (Jynx torquilla), kowalik (Sitta europaea), muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca), pleszka ogrodowa (Phoenicurus phoenicurus), sikorka bogatka (Parus major), dzięcioły
32. Budka lęgowa "Serce" 32. Budka lęgowa "Serce"
32. Budka lęgowa "Serce"
szerokość 22 cm
głębokość 25 cm
wysokość 49 cm
średnica otworu 47 mm
Materiał: sosna

BUDKI LĘGOWE W TYPIE D


Budki lęgowe w typie D przeznaczone są dla następujących ptaków: dudek (Upupa epops), krętogłów (Jynx torquilla), kowalik (Sitta europaea), dzięcioł czarny (Dryocopus martius), muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca), pleszka ogrodowa (Phoenicurus phoenicurus), sikorka bogatka (Parus major), puszczyk (Strix aluco ), włochatka (Aegolius funereus), kraska (Coracias garrulus), pustułka (Falco tinnunculus), sowa (Asio), gągoł (Bucephala clangula)
51. Budka lęgowa "Pustułka"
51. Budka lęgowa "Pustułka"
szerokość 21 cm
głębokość 21 cm
wysokość 46 cm
średnica otworu 85 mm
Materiał: sosna

BUDKI LĘGOWE W TYPIE E


Budki lęgowe w typie E przeznaczone są dla następujących ptaków: gągoł (Bucephala clangula), kaczka krzyżówka (Anas platyrhunchos), nurogęś (Mergus merganser), puszczyk (Strix aluco), pustułka (Falco tinnunculus), sowa uszata (Asio otus)
51. Budka lęgowa "Gągoł "
51. Budka lęgowa "Gągoł "
szerokość 27 cm
głębokość 30 cm
wysokość 62 cm
średnica otworu 120 mm
Materiał: sosna

NIETYPOWE BUDKI LĘGOWE

47. Budka lęgowa dla ptaków hodowlanych 52. Budka lęgowa dla nietoperzy "Netoperek"
47. Budka lęgowa dla ptaków hodowlanych
szerokość 20 lub 28 cm
głębokość 14 lub 20 cm
wysokość 14 lub 20 cm
średnica otworu 33 lub 45 mm
Materiał: sklejka liściasta
52. Budka lęgowa dla nietoperzy
szerokość 15 cm
głębokość 21 cm
wysokość 33 cm
szerokość otworu 20 mm
Materiał: sosna
DO GÓRY
Ostatnia modyfikacja: 15. kwietnia 2008, 21:45:35. Administrator: Bodzia